JAWNOŚĆ ZAROBKÓW - TAK CZY NIE?

Do Sejmu trafił poselski projekt nowelizacji Kodeksu pracy dotyczący m.in. zmian w publikowaniu ofert pracy. Wprowadzałaby ona obowiązek jawności wynagrodzenia w ofertach pracy. Już na etapie przeglądania poszczególnych opisów kandydat mógłby zapoznać się z proponowaną wysokością wynagrodzenia brutto. Ta, mogłoby się wydawać, drobna zmiana może znacząco wpłynąć na polski rynek pracy - twierdzą eksperci portalu pracy Talinkme.pl.