MA 27 LAT, SKOŃCZYŁ AWF, PRZEŻYŁ NAWRÓCENIE, NAUCZA I… UZDRAWIA LUDZI

27 letni Marcin Zieliński prowadzi spotkania modlitewne, podczas których chorzy odrzucają kule, a niewidomi odzyskują wzrok. Jest to nierozerwalnie połączone z głoszeniem Ewangelii o Jezusie. Marcin mówi, że to nie energia kosmiczna ani czary-mary, tylko Ewangelia, moc Ducha Świętego, która ma moc uzdrawiania... Jedni mu wierzą, inni nie...