KIEDY STOSUJE SIĘ ZNIECZULENIE ZEWNĄTRZOPONOWE?

Otrzymała znieczulenie zewnątrz oponowe - "obudziłam się rośliną, nie ruszałam rękami i nogami”