JAK OSZUKUJĄ NAS NA LECZENIU W SANATORIACH I UZDROWISKACH?

Planujesz wyjazd do sanatorium lub uzdrowiska? Lepiej uważaj. Okazuje się, że nie ma pewności, czy będzie ono skuteczne i przyniesie oczekiwane rezultaty. Najwyższa Izba Kontroli postanowiła bliżej przyjrzeć się funkcjonowaniu uzdrowisk i sanatorium i okazuje się, że nie jest najlepiej…Dobra wiadomość dla kuracjuszy Dąbek

W rozmowie na temat kondycji polskich uzdrowisk, 19 marca 2019 roku, jeden z naszych gości omyłkowo użył przykładu uzdrowiska w Dąbkach, omawiając raport r NIK. Publikujemy sprostowanie, przesłane nam przez Zarząd Sanatorium:

„W związku z treścią audycji „Pytanie na Śniadanie” z dnia 19 marca 2019 r., której przedmiotem była między innymi sytuacja w uzdrowiskach w kontekście kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli, zawarte zostały nieprawdziwe informacje jakoby w uzdrowisku Dąbki wykorzystywane były zamienniki lecznicze. W 2018 roku przeprowadzona została kontrola Sanatorium Uzdrowiskowego DUKAT Medial Sp sp. z.o.o., która nie wykazała jakichkolwiek nieprawidłowości. W szczególności brak jest informacji o wykorzystywaniu innych surowców niż naturalne. Zarząd Spółki niniejszym stanowczo stwierdza, że w toku działalności nie są i nie były wykorzystywane zamienniki lecznicze” .

To dobra wiadomość dla kuracjuszy.