JAK WYGLĄDAŁO DZIECIŃSTWO W LATACH 80. I 90.?

Podwórka tętniły życiem, zabawy na trzepaku, gra w klasy, podchody, dwa ognie, kolekcje puszek aż po sam sufit, kasety vhs, klucze na szyi, wołanie „Mamo, rzuć na bułkę!” Nikt nie cierpiał z powodu braku komórki. Dzieci spędzały na podwórku więcej czasu niż w domu i szkole.