NAGRYWANIE UCZNIÓW I NAUCZYCIELI NA TELEFON

W jednej z warszawskich szkół powrócił problem nagrywania nauczycieli i innych dzieci przez jednego ucznia. Do prof. Jędrzejko zwróciła się dyrekcja z prośbą o pomoc i poradę, co należy zrobić w podobnej sytuacji. Czy zabrać uczniowi telefon? Czy zabronić nagrywania? Pytań jest więcej…, głównie ze strony zaniepokojonych rodziców. W końcu nie do końca wiadomo, co dzieje się z takim nagraniem…