WADY I ZALETY PÓŹNEGO OJCOSTWA

Richard Gere ojcem w wieku 70 lat. Janusz Józefowicz i Jerzy Petersburski o wadach i zaletach późnego ojcostwa