DETERGENTY ZAGROŻENIEM DLA DZIECKA

Zachęcają kolorami i budzą ciekawość. Co zrobić, jeśli nasze dziecko uporczywie próbuje pić płyny do sprzątania, odkażania, zmywania, etc? Grozi to bardzo poważnymi oparzeniami przełyku, dlatego warto wiedzieć, jak zabezpieczyć dom i jak udzielić pierwszej pomocy w przypadku, kiedy nie upilnujemy dziecka. A że nie są to przypadki odosobnione świadczą dane - tylko do Centrum Zdrowia Dziecka każdego tygodnia trafia 2-3 małych pacjentów zatrutych detergentami.