GRZYB NA ŚCIANACH A NASZE ZDROWIE

Kontynuujemy temat, który podjęliśmy w listopadzie. Alarmowaliśmy wtedy o fatalnych warunkach mieszkaniowych mieszkańców Pragi-Południe. Przez brak centralnego ogrzewania ludzie umierają na gruźlicę. Temperatura w jakiej żyją to nawet 7 stopni! Ale to tylko wierzchołek problemów zdrowotnych jakie wiążą się z mieszkaniem w nieogrzewanych lokalach. Do tego dochodzi astma oskrzelowa, infekcje, zwłaszcza u dzieci. W pomoc mieszkańcom zaangażował się Michał Sutkowski