MROCZKI I MĘTY W OCZACH – DLACZEGO SIĘ POJAWIAJĄ?

Mroczkami nazywamy ubytki w polu widzenia. Przez pacjentów są często rozumiane jako wszystkie wrażenia wzrokowe pojawiające się w polu widzenia - błyski, męty, muszki, kłaczki, itp.