JAK ZAINTERESOWAĆ MŁODZIEŻ ŚWIATEM NAUKI?

Bohaterowie w książkach używają wiedzy, czy to zdobytej w szkole, czy samodzielnie, do rozwiązywania problemów i wychodzenia z licznych tarapatów – dziś omówimy zagadnienia, którymi najbardziej interesują się najmłodsze pokolenia!