JAK RODZICE KARZĄ DZIECI?

Bezstresowe wychowanie czy stanowcze kary?