PRÓCHNICA ZĘBÓW MLECZNYCH – POWAŻNE KONSEKWENCJE DLA DZIECKA

Aż 57 proc. rodziców przyznaje wprost, że nie leczy swoim dzieciom zębów mlecznych. Przyczyny zaniechań są różne. W grupie tej dla blisko połowy (48 proc.) są to finanse - leczenie mleczaków dziecka jest dla wielu rodziców za drogie. Prawie co trzeci rodzic jest natomiast zdania, że zębów mlecznych po prostu się nie leczy, bo i tak kiedyś wypadną