PnŚ Extra - Ewa Chodakowska - zdrowa tarczyca

Tarczyca jest gruczołem wyjątkowym, ponieważ jej stan jest wypadkową kondycji innych układów. To piramida, gdzie gdy jeden element zawodzi, cierpi kolejny. Jak o nią właściwie dbać?