JAKI JEST IDEALNY CZAS PRACY?

Dane są bezlitosne: przeciętny Polak siedzi w pracy za długo, a jakość jego pracy jest fatalna. Adam Grant z Wharton University of Pennsylvania stwierdził–skróćmy dni pracy, one powinny się kończyć o 3 po południu. W ciągu sześciu skoncentrowanych godzin będziemy równie produktywni i kreatywni, jak w osiem dotychczasowych godzin – skwitował badacz.