URZĄDZENIA DO OCZYSZCZANIA POWIETRZA W DOMACH CORAZ BARDZIEJ POPULARNE

Urządzenia do oczyszczania powietrza w domach są coraz bardziej popularne. Znacznie ograniczają ilość zanieczyszczeń. A tych jest sporo. Według raportu WHO spośród pięćdziesięciu miast Unii Europejskiej z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem aż trzydzieści trzy znajdują się w Polsce. Szacuje się, że z powodu chorób, do których przyczynia się smog, takich jak astma, obturacyjne zapalenie płuc, niewydolność oddechowa czy choroby układu krążenia, każdego roku umiera w Polsce około 45 tys. ludzi. Czy z pomocą mogą przyjść oczyszczacze powietrza?