BohaterON

BohaterON to projekt mający na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. Ma edukować ludzi, pokazując nie tylko tło historyczne, ale także sukcesy, dramaty i emocje osób żyjących w czasach drugiej wojny światowej. Teraz dzięki kolejnej odsłonie akcji młodzi ludzie będą mogli spotkać się z powstańcami i znanymi aktorami w swojej szkole lub przedszkolu.

  • 3 października 2018