PnŚ na Bis

Najciekawsze i niepozbawione humoru fragmenty Pytania na Śniadanie z minionego tygodnia, w autorskim wyborze Krzysztofa Rześniowieckiego.