Czy każda kobieta musi byc matką?

Podobno kobiety dzielą się na trzy grupy: te, które chcą mieć dzieci, te, które nie mogą i te, które nie chcą. Złośliwi dodają – bo jeszcze nie wiedzą, że muszą. Jednak pogląd mówiący, że macierzyństwo to powołanie i jedyna słuszna droga życiowa kobiety jest dziś coraz mniej popularny, a same zainteresowane – kobiety dobrowolnie wybierające bezdzietność – wychodzą z cienia i coraz odważniej mówią o swojej decyzji. Skłaniając przy tym swoje rówieśniczki do podjęcia trudnej, choć – jak zapewniają – oczyszczającej refleksji na temat istoty macierzyństwa i swojego stosunku do jego doświadczenia.