JAK PIES Z KOTEM - MOTOCYKLIŚCI KONTRA KIEROWCY SAMOCHODÓW

I Motocyklowy Kongres Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - 22 września 2018 r. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, promująca bezpieczne zachowania na drodze, zgromadzi podczas jednej debaty kilka środowisk uczestników ruchu drogowego - nie zawsze współpracujących ze sobą: użytkowników motocykli i samochodów, a także przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej, mediów oraz służb działających na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wydarzenie, pierwsze tego typu, pozwoli wszystkim stronom na wspólną dyskusję oraz wypracowanie wniosków w zakresie poprawy BRD i rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa na drogach.