3 - POKOLENIOWA RODZINA KOŹLARZY

Stanisław Mai, Jarosław Mai i Dominik Brudło i ich sztuka budowania kozłów - 3 pokoleniowa rodzina koźlarzy. Cała rodzina pasjonuje się sztuką ludową – wspólnie budują instrumenty takie jak kozioł biały, kozioł czarny i siesienki. Najmłodsze z rodziny Ania i Julia grają na skrzypcach i nie tylko.