CZEGO KOBIETY ŻAŁUJĄ NA STAROŚĆ?

Z naszych codziennych, niekończących się list "do zrobienia", nacisków, które media nakładają na nas, abyśmy "zasłużyły" na określenie "idealnej kobiety", coś trzeba wykreślić. Na początek słowo: muszę i zamienić je na: mogę, jeśli chcę. Pędzimy, próbując zrobić i dać z siebie więcej. Czego możemy żałować, gdy wkroczymy w dojrzały wiek i pozostanie już mało czasu na zmiany? Odpowiadają kobiety.