POLKI MÓWIĄ O PORONIENIACH

„Czego pani tak ryczy? Psa pani straciła? Bo to na pewno jeszcze nie było dziecko!'. Polki opowiadają nam o poronieniach