Kolejkowo - największa makieta kolejowa w Polsce cz. 2