MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PSA – CZY NASI PUPILE UPODABNIAJA SIĘ DO WOICH WŁAŚCICELI?

Światowy Dzień Psa – jaki pan taki pies? Akop Szostak z Bójką i Konrad Darocha z Emi o tym jak pupile upodabniają się do swoich właścicieli. O tym, ze psy upodabniają się do właścicieli mówi się od dawna, ale okazuje się, że to udowodnione naukowo. Instynktowne przekonanie, że psy i ich właściciele są do siebie podobni, zyskało teraz naukowe podstawy. A to za sprawą austriackich naukowców, którzy przebadali grupę stu właścicieli oraz ich pupilów, by sprawdzić, jakie są podobieństwach w takich duetach. Wnioski były zaskakujące.