Jak znani i lubiani spędzali wakacje w dzieciństwie?