SLAVICA DANCE, CZYLI FITNESS NA LUDOWO

Slavica dance - połączenie fitnessu i folkloru