JAK SPRAWDZIĆ OPIEKUNA PRZED WYSŁANIEM DZIECKA NA KOLONIĘ?

Jak sprawdzić opiekuna kolonii – kto opiekuje się naszymi dziećmi podczas wakacji?