PnŚ Extra - Rozmowy Marzeny Rogalskiej - Anna H. Niemczynow

Jest pisarką z bagażem życiowych doświadczeń. Otarła się o anoreksję, przeszła traumę rozwodu, samotnie wychowywała dziecko. Dziś jest szczęśliwa i, jak mówi ma wszystko, czego ktokolwiek mógłby potrzebować