ROYAL WEDDING – ILE BĘDZIE KOSZTOWAŁ?

To już dziś - królewski ślub na który czeka cały świat! To będzie najdroższy ślub w rodzinie królewskiej. Według wstępnych szacunków koszty wyniosą ponad 150 milionów złotych. Tylko u nas – Teresa Rosati i książę Jan Lubomirski-Lanckoroński o królewskim ślubie!