KOLOR OCZU A CHOROBY

Kolor oczu, a skłonność do melancholii. Wbrew potocznym wyobrażeniem, osoby o brązowych a nie o niebieskich oczach są bardziej skłonne do melancholii, sezonowych kłopotów z nastrojem a nawet depresji. Najnowsze doniesienia badaczy przedstawione na corocznej konferencji Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego łączą kolor oczu ze zdrowiem psychicznym. Na pierwszy rzut oka trudno dostrzec związek, a jednak prof. Lance Workman z brytyjskiego Uniwersytetu South Wales udowodnił, że kolor tęczówki ma wpływ na kondycję psychiczną.