BOGUSŁAW KACZYŃSKI - BYŁ JEDYNY I NIEPOWTARZALNY, MUZYCE ODDAŁ SWOJE ŻYCIE

Był jedyny i niepowtarzalny, muzyce oddał swoje życie – Bogusław Kaczyński! Wielki dziennikarz i popularyzator opery i operetki we wspomnieniach bliskiego przyjaciela!