PORÓD W DOMU – TAK CZY NIE?

Poród w domu – tak czy nie? By być blisko natury - poród domowy lotosowy – tak rodziła pani Karolina!