PnŚ Extra - Rozmowy Marzeny Rogalskiej - prof. Krystian Jażdżewski

Profesor Krystian Jażdżewski, który znalazł się wśród najbardziej wpływowych osób polskiej medycyny, w rozmowie z Marzena Rogalską o wczesnym wykrywaniu raka, o tym, czy (i jak) możemy przewidzieć wystąpienie nowotworu oraz o tym, jakie są pierwsze kroki profilaktyki raka po wykryciu tendencji w genach