NIEPOKOJĄCA WIADOMOŚĆ – ŻYJEMY O MIESIĄC KRÓCEJ

Gdy porówna się dane GUS-u z 2017 i 2016 roku okazuje się, że życie jest krótsze o ponad miesiąc w 2017 roku.