CZY PRZERWĘ NA PAPIEROSA BĘDZIE TRZEBA ODPRACOWAĆ?

Zmiany dla palaczy! Czy pracodawca może potraktować wyjście na papierosa jako wyjście prywatne i nakazać je odpracować?