JAK SMOG WPŁYWA NA NASZE ZDROWIE I ŻYCIE?

Kampania społeczna „Rodzice i dzieci, powietrze bez śmieci”