TESTUJĄ NARKOTYKI PRZED KAMERAMI

Za publiczne pieniądze testują narkotyki przed kamerami i potem pokazują filmiki w sieci. Jedni mówią, że to najlepsze filmiki edukacyjne, jakie widzieli, inni, że to skandal i że nie w taki sposób powinno się prowadzić edukacji antynarkotykowej...