WSZYSTKO O ZWOLNIENIACH LEKARSKICH

Zachorowałaś? Sprawdź, czy spełniasz warunki konieczne, by otrzymać zasiłek chorobowy, i w jakich sytuacjach możesz stracić prawo do tego świadczenia.