PRZEZ ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA DZIECI RODZĄ SIĘ SŁABSZE

Na całym świecie dwa miliardy dzieci – 90 proc. wszystkich pociech – są narażone na zanieczyszczenie powietrza przekraczające wytyczne, przyjęte przez Światową Organizację Zdrowia. W badaniu Unicef stwierdzono, że 17 milionów dzieci przebywa w miejscach, gdzie toksyczność powietrza 6-krotnie przekracza normy. Nowe brytyjskie badania wskazują, że toksyczne powietrze sprawia, iż dzieci rodzą się mniejsze, co może powodować trwałe szkody dla zdrowia. Szkodliwy wpływ zanieczyszczenia powietrza na nienarodzone dzieci może być ogólnoświatową katastrofą zdrowotną, ostrzegają lekarze.