JAKIE CZYNNIKI DECYDUJĄ O CIĄŻY MNOGIEJ?

Czy grozi ci bliźniacza ciąża? W Polsce rodzi się coraz więcej bliźniaków! Przez ostatnie 27 lat wskaźnik ciąż bliźniaczych wzrósł w Polsce o... 75 procent! Na taki stan rzeczy wpływa wiele czynników, nie tylko ciąże stymulowane czy genetyka, ale także ... sposób odżywiania się. Kiedy może cię spotkać podwójne szczęście?