USTANAWIAMY REKORD GUINNESSA W PROGRAMOWANIU

Poprzez akcję "Code& Share. Programuj z klasą" chcemy promować naukę i rozwój kompetencji cyfrowych od najmłodszych lat. W naszej akcji wykorzystujemy do tego naukę programowania. Ponadto naszym celem jest ustanowienie rekordu Guinnessa w największej liczbie uczniów szkół podstawowych programujących w tym samym czasie. Dzięki akcji Polska stanie się na jeden dzień Stolicą Cyfrowego Świata.