JAK SPRAWDZIĆ SWOJE DŁUGI?

W Biurach Informacji Gospodarczej – mamy w Polsce pięć rejestrów dłużników, które zbierają dane m.in. klientów banków, SKOK-ów i firm pożyczkowych, operatorów telefonicznych.Info Monitor – w tej grupie jest też Biuro Informacji Kredytowej, Krajowy Rejestr Długów, ERIF (Zadłużenie Polaków obsługiwane przez firmę zarządzającą wierzytelnościami KRUK S.A.), Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych.Każda osoba raz na pół roku ma możliwość sprawdzenia swojego zadłużenia w rejestrach dłużników za darmo. Albo za pośrednictwem strony internetowej, albo w oddziale stacjonarnym, albo listownie. Telefonicznie nie można sprawdzić zadłużenia! W urzędach skarbowych nie udzielą nam informacji o zadłużeniu. Jeśli chcemy sprawdzić czy nie toczy się względem nas egzekucja komornicza musimy osobiście stawić się w lokalnej izbie komorniczej lub wysłać zapytanie listownie. Telefonicznie nie udzielą nam takiej informacji.