Nowa forma oszczędzania na starość

250 000 zł dla każdego emeryta. Jest nowa forma oszczędzania na starość. Taką kwotą rząd kusi tych, którzy zdecydują się przystąpić do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Oczywiście najpierw będą musieli odprowadzać składki. Przez 40 lat.