Pies członkiem rodziny

Pies jak członek rodziny. We Włoszech bibliotekarce przyznano płatny urlop opiekuńczy, bo musiała się zająć chorym psem. Wolne przysługiwało jej, między innymi, z ważnych powodów rodzinnych.