JAK NAZWAĆ DZIECKO, BY ZOSTAŁO GENIUSZEM?

Portal Moose Roots przygotował zestawienie imion, które najczęściej pojawiły się wśród geniuszy. Badacze wzięli bowiem pod lupę blisko 15 tys. osób, którzy znani są na świecie z genialnych myśli, działań, czy dzieł. Pisarzy, filozofów, muzyków, matematyków, brano po uwagę wszystkich bez względu na wykonywaną profesję, za to określanych mianem „geniusza”. Tylko, czy to naprawdę ma jakikolwiek wpływ na zdolności dziecka?