Koloseum

Koloseum oczami plebsu. W słynnym zabytku można doświadczyć wrażeń, jakie były udziałem najniższej warstwy społecznej starożytnego Rzymu. A dwa tysiące lat temu miała ona możliwość oglądania walk gladiatorów wyłącznie z najwyższego piętra amfiteatru. I tę kondygnację - piątą - otwarto właśnie dla zwiedzających po długoletnich pracach konserwatorskich.