JAN PAWEŁ II WE WSPOMNIENIACH PANI TERESY

Jan Paweł II we wspomnieniach pani Teresy – przed laty małej dziewczynki, która spotkała papieża w programie „Ziarno”.