NAJCZĘSTSZE CHOROBY REUMATYCZNE

W Europie 120 mln osób cierpi na choroby reumatyczne i schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego, w Polsce liczba chorych wynosi 10 mln a problem ten częściej dotyka kobiet. Najpopularniejszym ze schorzeń jest reumatoidalne zapalenie stawów - RZS. Wielu błędnie sądzi, że dolegliwości te dotyczą osób starszych. Faktem zaś jest, że choroby reumatyczne dotykają głównie osób młodych, do 40 r.ż. Wielu z nich zmaga się także z chorobami współistniejącymi.