MOLESTOWANIE SEKSUALNE W PRACY - JAK SIĘ CHRONIĆ?

Aż 1 na 3 kobiety jest molestowana seksualnie w pracy. Dotyczy to kobiet w wieku od 18 do 34 lat. Jak się bronić przed molestowaniem seksualnym w pracy. Za molestowanie seksualne w miejscu pracy należy uznać wszelkie zachowania, gesty, wypowiedzi o podłożu seksualnym, godzące w dobra osobiste i godność pracownika. Sprawcą tych czynów może być zarówno przełożony jak i współpracownik ofiary. 81 proc. kobiet codziennie słyszy seksistowskie uwagi, 44 proc. doświadczyło niechcianego kontaktu fizycznego, a 25 proc. odbiera natarczywe e-maile lub SMS-y. Kobiety najczęściej są molestowane przez swoich kolegów z pracy (75 proc.), klientów (49 proc.), menadżerów (38 proc.). Z molestowaniem najczęściej stykają się kobiety, które pracują w gastronomii (42 proc.) oraz w handlu (36 proc.). Tylko 29 proc. kobiet zgłasza przestępstwo! Z badań wynika, że dobre wykształcenie nie chroni kobiet przed molestowaniem seksualnym.